Detail kurzu

Popis kurzu

Osobný rozvoj je cesta, ktorá nás smeruje a formuje byť lepšími. Občas sa ocitáme v situáciách, ktoré nie sú pre nás komfortné a občas sú priam až bolestivé. No tieto skutočnosti nám tiež prinášajú príležitosť obrovskej lekcie. Môžeme sa naučiť zmeniť to, čo sa nám možno opakuje v živote dookola, môžeme sa naučiť riešiť záťažové situácie, ktoré nás môžu odkloniť od našej plánovanej cesty alebo sa môžeme posunúť bližšie k svojmu cieľu. Dôležitú rolu zohráva v týchto situáciách naša voľba a rozhodnutia.

Vzdelávanie nie je iba o suchých prednáškach, jednostranných múdrostiach, prezentáciách alebo usmerneniach ako a čo robiť najlepšie. Skutočné učenie a vzdelávanie začína v každom z nás, a to ponorením sa do samého seba, aktívnym vnímaním miesta, kde máme „kompas“, ktorý nás naviguje, a ktorý často v spleti udalostí dejúcich sa okolo nás nevnímame. Preto, zaregistruje sa na toto rozvojové stretnutie, ktoré ponúka vedený a zároveň relaxačný program s možnosťami a inšpiráciami pre osobný rozvoj.

Obsah kurzu

Hlavné témy počas rozvojového stretnutia:

 CESTA OSOBNÉHO RASTU

 • Na slovíčko o osobnom rozvoji, a prečo mu venovať pozornosť.

 • Cesty  osobného rozvoja (čo robiť, kde a ako  hľadať možnosti aby nám bolo lepšie).

 • Čo nám hovorí vnútorné dieťa (keď  nevenujeme pozornosť samým sebe).

 • Keď začína skutočné učenie (o aktívnej práci so sebou sama/samým)


PRÍBEH POCESTNÉHO

 • Témy/príbehy  účastníkov, ktoré nám môžu byť tak blízke a zároveň tak vzdialené.

 • Ako zvládať  a pracovať so situáciou, v ktorej nechceme byť.


SPOLOČNOU CESTOU

 • Kolektívne učenie interaktívnou formou.


ZA SVOJIM CIEĽOM

 • Ako opraviť vlastný „navigačný kompas“ a ísť svojou vysnenou cestou.

 • Motivácia a sebamotivácia v našom živote.

 

Čo môžete získať?

 • Inšpirácie, nové pohľady a podnety pre seba a osobný rozvoj.

 • Ak ste nezačali pracovať so sebou sama, tak možnosť začiatku.

 • Priblížiť sa bližšie k Vašim cieľom a snom.

 

Dobré vedieť:

 • Vzdelávací program vnímame ako vytvorený priestor pre možnosť pracovať na sebe sama/om.
 • Počas vzdelávacieho programu viac trénujeme zručnosti ako prednášame teórie.
 • Účasť na programe vnímame ako dobrovoľné rozhodnutie každého účastníka.
 • Na otvorenom vzdelávacom programe môžu účastníci tvoriť nehomogénnu skupinu, čo má svoje pozitíva.
 • Počas realizácie vzdelávacieho programu podporujeme povzbudenie pracovať na sebe, uvoľnenú atmosféru a dobrú náladu.

 

Cieľová skupina

 • Pre všetkých, ktorí hľadajú cestu zmeny lepšie zvládať situácie, ktoré nie sú komfortné.

 • Pre všetkých, ktorí radi pracujú na svojom osobnom rozvoji.

 • Pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, inšpirovať sa, učiť sa kolektívne.
Certifikát Certifikát o absolvovanom vzdelávacom programe. Poznámka k cene

Cena je konečná - spoločnosť nie je platcom DPH. Cena zahŕňa: 1dňový vzdelávací program, materiály pre účastníka, 1x obed + 2x občerstvenie, náklady spojené s realizáciou vzdelávacieho programu

Hodnotenie
Organizátor