Detail kurzu

Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná.

Obsah kurzu

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

 • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
 • subjekty záväzkových vzťahov,
 • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
 • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
 • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

 • formy úpadku
 • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
 • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
 • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
 • vyhlásenie konkurzu
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
 • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
 • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
 • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

 • reštrukturalizačný posudok,
 • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
 • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
 • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
 • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

 • predpoklady exekučného konania,
 • zisťovanie majetku povinného,
 • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
 • blokovanie majetku povinného,
 • náležitosti námietok proti exekúcii,
 • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
 • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
 • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
 • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
 • zrážky zo mzdy
 • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
 • register exekúcií

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, právnikom

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať