Detail kurzu

Financie pre nefinančníkov (séria 3 online školení)

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Popis kurzu

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór?

Obsah kurzu

Pripravili sme pre Vás sériu troch online školení na tému finančného účtovníctva. Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Termíny a obsah jednotlivých častí:

Prvá časť: 26.5.2020

– úvod do finančného účtovníctva
– používatelia finančných výkazov
– čo je to súvaha a výkaz ziskov a strát, aké položky obsahuje
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom
– základné princípy podvojného účtovníctva

Druhá časť: 2.6.2020

– čo je to majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady a výnosy
– princíp nepretržitého trvania spoločnosti (going concern)
– princíp časového rozlíšenia
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
– prevádzkové a kapitálové výdavky

Tretia časť: 9.6.2020

  • pochybné a nedobytné pohľadávky
  • zásada opatrnosti
  • oceňovanie zásob
  • tvorba rezerv napríklad na súdne spory alebo poskytovanú záruku na predané výrobky


Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams vždy od 10.00 do 11.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 25.5. 12.00.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

 

Dôležité informácie:

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Svojou účasťou na webinári dávate súhlas s tým, že sa školenie bude nahrávať a môže byť publikované na našej stránke pre ostatných, ktorých táto téma zaujíma.

Môžete sa pýtať otázky pomocou chat-u počas webinára.

Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón, ak chcete môžete mať zapnutú kameru.

Cieľová skupina

Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Kontaktná osoba

Monika Súkenníková
+421 903907016
msukennikova@kpmg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať