Detail kurzu

Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na kurz o komunikácii pre manažérov a lídrov, ktorý sa uskutoční v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier s týmto obsahom:

1. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov pre manažérov.
 • ako postupovať, aby nás konflikt nepoškodil,
 • aký postoj zaujať v náročných komunikačných situáciách a tým zvýšiť schopnosť ich zvládnuť,
 • akú verbálnu a neverbálnu komunikáciu použiť a čomu sa, naopak, v konflikte vyhnúť,
 • čo sa stane, ak sa konflikt nezačne riešiť.

       Obsah:

 • Konflikty, základné princípy, postoje a správanie v konfliktoch
 • Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši. Fázy konfliktu
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Kľúčové zručnosti efektívnej komunikácie pri riešení ťažkých situácií - empatia, počúvanie, asertivita, rešpekt

2. Zdokonalenie prezentačných zručností účastníkov s použitím audiovizuálnej techniky.


 •  Práca s vlastným telom (ako sa upokojiť, ako pracovať s trémou, ako sa ukotviť, ako gestikulovať, kam sa dívať, ako artikulovať, ako sa obliecť...)
 • Práca s obsahom prejavu – príprava prezentácie (štruktúra), možnosti interaktívnej prezentácie - ako zapojiť poslucháčov a divákov
 • Práca s formou prejavu – ako si pripraviť pútavú prezentáciu – pomôcky, prezentácie, forma písma, obrázky, videá, grafy ....
 • Celkový súlad (obsahu a formy) a dojem - cvičenie verbálnej pohotovosti
 • Zvládanie nečakaných situácií - trémy, stresu, námietok, prerušení…

3. Ako zvládať stres a zvýšiť svoju odolnosť pri prekonávaní prekážok a zvládaní zmien.

 • Čo je to stres, ako vzniká, čo sa s nami deje a ako reaguje naše telo, keď sme v strese.
 • Čo je to vyhorenie a kedy nám hrozí.
 • Psychohygiena a jej význam pri zvládaní stresových situácií.
 • Identifikácia a budovanie vlastných zdrojov na zvládnutie stresu a vyhorenia.
 • Čo robiť a ako reagovať, aby sme stres zvládli -  užitočné tipy a návody.
 • Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.Obsah kurzu

Tréningový program je zostavený tak, aby okrem informačnej a náučnej funkcie prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a tým podporil rast kvality ich profesionálneho i osobného života a motivoval ich k ďalšiemu rozvoju.


Kurz prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby a ciele účastníkov a ich organizácie. Počas tréningu sú účastníci aktívne zapájaní do jednotlivých tém, či už individuálnou alebo skupinovou formou. Ich zručnosti sú precvičované priamym nácvikom, pri ktorom sa využívajú zážitkové a interaktívne metódy ako: riešenie modelových situácií, nácvik komunikačných techník, hranie rolí a ich následná analýza v skupine spolu s efektívnou spätnou väzbou. Z tréningu si každý účastník odnesie dôkladne vypracovaný vlastný plán aktuálnych priorít a cieľov rozvoja.


Program:

1. deň

 • Registrácia účastníkov: 14:00 hod.
 • 1. časť kurzu: 14:30 hod. - 20:00 hod.

2. deň

 • 2. časť kurzu: 9:00 - 16:00 hod.

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.


Účastnícky poplatok zahŕňa: všetky študijné a pracovné materiály, ubytovanie (2/2) na 1 noc (ubytovanie 1/2 za doplatok), občerstvenie (snack, nealko, teplé nápoje počas kurzu), 1 x obed, 1 x večera.

Cieľová skupina

Kurz sme pripravili pre každého:

- kto chce pracovať a posilniť sa vo svojej snahe pri nachádzaní nových ciest ako byť spokojný,

- kto chce meniť svoje sny v činy,

- kto chce odomknúť svoju kreativitu,

- kto chce zistiť ako prekonávať bariéry, ktoré nás obmedzujú.

a predovšetkým pre: riadiacich pracovníkov, manažérov, lídrov, personalistov, zamestnancov...
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor