Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020 - online webinár

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Účastníkom školenia budú predstavené najdôležitejšie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 a nadväzujúce ustanovenia zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a na neho nadväzujúce ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • aktuálny vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2020 a rozdiely oproti roku 2019,
 • lehota na podanie a spôsob jej predĺženia,
 • zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa dane z príjmov PO ovplyvňujúce zisťovanie základu dane za rok 2020 (napr. položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, zmluvy o výpožičke, odpisy majetku, spotreba PHL, náklady zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou, odpočet nákladov na výskum a vývoj, zdaniteľné príjmy, atď.),
 • praktické príklady pri vypĺňaní tlačiva,
 • odpočet daňových strát od základu dane za rok 2020,
 • pravidlá odpočtu daňovej straty vykázanej za rok 2020,
 • sadzba dane z príjmov PO, výpočet dane, zápočet daňovej licencie,
 • platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2021.
         


Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019“ je určené pre:
 • zástupcov právnických osôb, ktoré sú registrované na dani z príjmov,

 • zamestnancov podnikateľa,

 • ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor