Detail kurzu

ONLINE - Manažérske rozhovory, hodnotiace rozhovory a motivácia zamestnancov - pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Získať zručnosti a viac sebadôvery v rozhovoroch s ľuďmi. Spoznať rôzne štýly vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať podľa situácie a človeka. Naučiť sa poskytovať spätnú väzbu motivačným spôsobom. Pripraviť sa na náročné situácie v manažérskej práci.

Obsah kurzu

ü  Rôzne štýly vedenia podľa zrelosti človeka a situácie

ü  Prvky koučingu v manažérskej práci – kedy je koučing vhodné použiť

ü  Poskytovanie manažérskej spätnej väzby

ü  Hodnotiace rozhovory alebo „One to one“  – ako ich viesť tak, aby boli motivačné a rozvojové

ü  Motivácia ľudí cez spôsob akým manažér komunikuje

ü  Ako oznamovať nepríjemné správy tímu/jednotlivcovi – práca s vnútorným postojom, príprava, spôsob komunikácie, práca s reakciami

Cieľová skupina

Kurz určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online plarforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor