Detail kurzu

Ročné zúčtovnaie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a súvisliace legislatívne zmeny

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Školenie poskytuje účastníkom ucelený prehľad o najdôležitejších právnych ustanoveniach súvisiacich s ročným zúčtovaním dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019                              


Obsah kurzu

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v zákone o dani z príjmov pre rok 2019

  • novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2019

  • oslobodené príjmy zo závislej činnosti

  • spôsoby vysporiadania dane zo závislej činnosti

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

  • povinnosti platiteľa dane zo závislej činnosti (mesačný prehľad, ročné hlásenie, oprava dane alebo preddavkov na daň zamestnancov)

  • preddavky platené daňovníkom z príjmov zo závislej činnosti

praktické príklady a vzory tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a súvisiace legislatívne zmeny“ je určený pre fyzické osoby a zástupcov právnických osôb, ktoré:
  • zamestnávajú zamestnancov v pracovnom pomere (ďalej len „podnikateľ“),

  • sú zamestnanci mzdovo-personálnych útvarov,

  • sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát Absolventom školenia budú vydané certifikáty.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať