Detail kurzu

Emočná inteligencia pre manažérov (nielen) v čase pandémie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Emocionálne inteligentní manažéri a vodcovia vedia, že ich kompetencie viesť a riadiť svojich ľudí tak, aby dosahovali svoj plný potenciál a spokojnosť, sú mimoriadne dôležité v náročných časoch, aké žijeme aj dnes. Ako to však postaviť tejto výzve a realizovať ju čo najlepšie? Na aké správanie klásť dôraz a čomu sa naopak vyhýbať?

Na tomto praktickom workshope sa budeme zaoberať základnými kompetenciami emočnej inteligencie manažéra/lídra a praktickými spôsobmi, ako ich v praxi prejaviť. Roznanalyzujeme si ako efektívne pracovať so svojím tímom aj na diaľku (z prostredia home-officu), stratégie riešenia konfliktov, vhodnej motivácie svojich zamestnancov, budovania a podporovania rozvoja tímovej spolupráce ale aj spôsoby kontroly a poskytovania účinnej a realistickej spätnej väzby. Nezabudneme ani na dôležitú zručnosť emočnej inteligencie manažéra a tou je sebaregulácia - porozumenie a spracovanie vlastných emócií a uvedomenie si ich vplyvu, pozitívnemu aj negatívnemu, na vlastné okolie.

Obsah kurzu


Na kurze spoznáte:

- Základné kompetencie emočnej inteligencie – sebauvedomenie, sebakontrola, empatia a sociálne zručnosti a rozanalyzujete si ako to máte Vy,

- Nástroje a prejavy emočnej empatie a spôsoby ako ich využiť  pracovnom procese pri rozpoznávaní, motivovaní, energizácii a inšpirácii zamestnancov,

- Efektívne nemanipulatívne stratégie správania, ktoré zaručia, že sa s Vami ľudia budú cítiť dobre a pomôžu Vám vyrovnať sa s negatívnymi prejavmi správania sa na pracovisku,

- Odhalíte spôsoby správania, ktorým je dobré sa vyvarovať, aby od nás dobrí ľudia neodchádzali. 

- Precvičíte si a zdokonalíte komunikačné zručnosti skutočného lídra - ako vhodne komunikovať, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať, ktorým slovám sa radšej vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť.

Online kurz sa uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Webinár je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou na live prednáške získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 24 hodín pred začatím podujatia.

Pre koho je tento webinár určený?

Najviac si z webinára odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Webinár je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). A kedže sa  skutočné a trvalé zmeny rodia v našom vnútri, buďte pripravení na to, že doň hlboko načriete, že sa budeme veľa rozprávať a spoločne, aj individuálne, riešiť rôzne úlohy a cvičenia.

Čo sa Vám najviac páčilo? (z Vašich dotazníkov)

- "Prístup lektorky, diskusie",

- "Všetko bolo skvelo zorganizované, veľmi intenzívne, budem musieť spracovať všetky informácie",

-"Modelové situácie, konkrétne príklady s výkladom",

-"Praktické úlohy",

- "To, že sme boli menšia skupina a vedeli sme sa otvorene porozprávať o problémoch",

- "Príjemné správanie školiteľky, ktorá do toho vniesla aj vlastnú identitu".

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Cieľová skupina

Tréning je vhodný zvlášť pre:  manažérov všetkých úrovní riadenia, tímlídrov, pracovníkov HR.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor