Detail kurzu

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2019 a novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová. Nemusíte nikam cestovať stačí si ráno o 9:00 hodine zapnúť svoj počítač. Začíname 6.2.2020 živým vysielaním z prednáškovej sály v Banskej Bystrici.


Šetríme Váš čas. Školenie je možné sledovať cez živé vysielanie formou on-line priamo z prednáškovej sály. Nezáleží na tom, v ktorom meste sa školenie koná. Stačí, ak sa ráno o 9:00 hodine prihlásite do svojho konta a sledujete školenie tak, ako keby ste boli v prednáškovej sále, vrátane aktívnej diskusie s lektorom a možnosti zadávať otázky.

Súčasťou školenia je aj videozáznam, ktorý Vám automaticky vložíme do konta približne do 3 pracovných dní od uskutočnenia školenia.

Zakúpením školenia získavate aj prístup do systému poradenstva s lektormi na 30 kalendárnych dní.

Každý pracovný deň máte možnosť poradiť sa priamo s lektormi :

Ing. Vladimírom Ozimým, Júliou Pšenkovou, Ing. Bc, Janou Acsovou a Ing. Radoslav Hrbálom.V súkromných aplikáciách sa môžete obrátiť priamo na Ing. Vladimíra Ozimého, alebo v mzdovom poradenstve na Júliu Pšenkovú. Môžete tak priamo posielať lektorovi aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné pri vyriešení vašej otázky. 

Obsah kurzu

   • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019:
     • osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
     • zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie
     • druhy priznaní a jeho štruktúra
     • postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
     • lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
     • preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do 31. 3. 2020
   • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania:
     • podiel na zisku a jeho premietnutie v daňovom priznaní
     • príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v daňovom priznaní
     • nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spotreba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká a škody, likvidácia zásob, opravné položky, rezervy, majetok využívaný súbežne na súkromné a služobné účely)
     • výdavky po zaplatení – analýza, bežné obdobie, minulé obdobie
     • limitácia výdavkov v daňovom priznaní (luxusné autá, reklamné predmety, príspevky právnickým osobám)
     • luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní
     • daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena
     • záväzky po splatnosti účtovníctvo verzus daňové priznanie
     • vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (cestovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne)

Cieľová skupina

Priebeh školenia :

V prípade ak sa rozhodnete sledovať školenie novou technológiou cez živé vysielanie formou on-line :

 Už od 8:00  si môžete vyskúšať svoj obraz, alebo v predstihu vytlačiť pracovný manuál, ktorý Vám automaticky vložíme deň pred konaním školenia.

     08:00 - 09:00 Prezentácia

    09:00 - 10:30 Školenie 

    10:30 - 10:45 Prestávka č. I

    10:45 - 12:30 Školenie

    12:30 - 13:00 Prestávka č. II

    13:00 - 14:00 Seminár

záverečná diskusia s lektorom na vaše otázniky
Certifikát OTVÁRAME CERTIFIKOVANÉ VZDELÁVANIE pre legislatívu platnú v rokoch 2019/2020, Účtovník expert, Daňový špecialista, Mzdový špecialista, Špecialista na podvojné účtovníctvo a účtovnú závierku právnických osôb Poznámka k cene

Získate navyše bonus - Mesačný prístup do systému poradenstva pod vedením Ing.Vladimíra Ozimého, Ing. Bc. Jany Acsovej a daňového poradcu Ing. Radoslava Hrbála, na mzdy a personalistiku je vám k dispozícii expertka na danú oblast pani Pšenková.

Kontaktná osoba


0902551199
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor