Detail kurzu

Daň z motorových vozidiel za rok 2022 - webinár

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia s daňou z motorových vozidiel a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové subjekty.

Účastníkom školenia budú predstavené základné pojmy súvisiace so zákonom č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  • predmet dane

  • daňovník, prenájom vozidla, výpožička vozidla

  • oslobodenie od dane a jeho uplatnenie

  • základ dane, ročná sadzba dane, jej zníženie a zvýšenie

  • zdaňovacie obdobie a jeho určenie

  • vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť

  • preddavky na daň a platenie dane, zánik povinnosti platenia preddavkov

  • žiadosť o určenie platenia preddavkov na daň inak

  • príklady pre vyplnenie daňového priznania

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Cieľová skupina

Fyzické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktorí sú daňovníkmi dane z motorových vozidiel, začínajú vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo ktorí plánujú začať podnikať a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Certifikát Absolventom školenia budú vydané potvrdenia o účasti
Hodnotenie
Organizátor