Detail kurzu

Prezentačné zručnosti bez tárania a nudy v onlajne

PDCS

Popis kurzu

V čase obmedzených možností vzdelávania zoči-voči máme pre vás ponuku online kurzu, ktorý vám pomôže získať zručnosti prezentovania (nielen) online. Kurz obsahuje dištančné vzdelávanie v reálnom čase, ako aj súbor online aktivít (videí, textov, nahrávok, samostatných úloh), ktoré si účastníci môžu zrealizovať vo vlastnom tempe. Naučí vás, ako prezentovať živo, pútavo, štruktúrovane, múdro a bez tárania. A bez zbytočného stresu.


Obsah kurzu

Získané zručnosti sa zídu každému, kto pracuje s ľuďmi (aj) vo virtuálnom priestore. Budeme diskutovať, pracovať v skupinách, prezentovať. Preberieme napríklad:

 • ako zvoliť vhodný nástroj na online prezentáciu vzhľadom na veľkosť skupiny, ich digitálnu zručnosť a očakávania,
 • ako si pripraviť online prezentáciu s vizuálmi, aké vizualizačné nástroje sa dajú použiť podľa zvoleného cieľa, 
 • ako zabezpečiť interaktivitu v online priestore, ako diskutovať, hlasovať, pracovať v menších skupinách,
 • ako bojovať s nudou a vyhnúť sa táraniu.

Ale pochopiteľne budeme prezentovať, skúšať si to pred obrazovkou počítača či mobilu, cez ktorý sa uvidíme a povieme si spätnú väzbu a dobré tipy na to, čo robiť a čo nerobiť. Budeme spolu diskutovať, pracovať vo dvojiciach aj všetci spolu.

Kurz obsahuje:

 • Online tréning v reálnom čase s diskusiou a cvičeniami cez platformu zoom v dĺžke dvakrát 4 hod (vrátane krátkych prestávok);
 • Súbor videí, kvízov, online zadaní pre individuálnu prácu pred a medzi stretnutiami v celkovej dĺžke 3 hodiny; 
 • Test/úloha na ukončenie kurzu v dĺžke 15 min;
 • Obsiahly zoznam literatúry a odkazov k téme kurzu, ako aj autorské písomné materiály v rozsahu najmenej 30 strán;
 • Certifikát pre úspešné absolventky a úspešných absolventov.

Ako prebieha online kurz?

Stretnutie online sa uskutoční počas dvoch dní od 9:00-13:00. Prihláseným účastníkom pošleme týždeň vopred:

 • link, cez ktorý sa pripoja na online Zoom stretnutie;
 • prístup ku všetkým videám a online úlohám, ktoré si môžu plniť vo vlastnom čase;
 • zoznam vecí, čo je vhodné mať pripravené/pozreté/urobené už pred online stretnutím.


V priebehu online stretnutia budeme diskutovať, nacvičovať prezentácie a dávať si užitočnú spätnú väzbu navzájom. Vytvoríme si príjemné prostredie, ktoré odbúra trému a strach. Pripravíme sa na vážne veci, aj sa zasmejeme. Kurz nevyžaduje osobitnú znalosť online nástrojov! Jediné, čo potrebujete, je wifi pripojenie z miesta, kde sa nachádzate a zariadenie s kamerou (počítač, tablet, mobil). Vhodné je tiež nachádzať sa počas stretnutí na mieste, kde vás nič neruší a môžete sa sústrediť na prezentovanie či diskusiu.


Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky. Takisto sa venuje schopnosti prezentovať odborné témy laickému publiku, schopnosti zaujať účastníkov, prezentovaniu v časovom strese, zvládaniu trémy či problémových situácií počas prezentácie.

Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
Organizátor