Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR podľa ISO/IEC 17025

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Laboratórium musí pravidelne vykonávať interné audity svojich činností na overenie, či sú naďalej v súlade s požiadavkami systému manažérstva a v súlade s normou ISO/IEC 17025

Interní audítori účasťou na školení získajú potrebné vedomosti a poznatky nevyhnutné pre ich spôsobilosť na výkon efektívnych interných auditov.

Obsah kurzu

·        Účel a ciele interných auditov

·        Prehľad normy ISO/IEC 17025 

·        Predmet auditu - prehľad normy ISO 19011

·        Technika interného auditu

·        Interný audit – vykonanie, techniky

·        Dokumenty


cieľom školenia je:

·      pochopiť požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO/IEC 17025:2017

·      pochopiť spôsob auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, ich určenie a riešenie

·      pochopiť významné požiadavky normy EN ISO 19011:2018 na výkon interných auditov, resp. pri implementácii zmien, ktoré musia laboratóriá zaviesť pri prechode na novú normu ISO/IEC 17025:2017

Cieľová skupina

Interní audítori alebo pracovníci, ktorí  sa chcú oboznámiť s požiadavkami na systém kvality laboratória definované v norme ISO/IEC 17025.

Školiteľka má dlhoročnú prax na pozícii interný/externý audítor, účastníci na školeniach oceňujú jej výborné lektorské zručnosti.  Lektorka je absolvent:

CEFIC programu „Lektor a konzultant pre oblasť chemickej legislatívy;“

„Environmentálny audítor“ Certiquality Quality Certification Body, Turín

„Audítor“  SKZ Süddeutshces Kunststoff-Zentrum, Würzburg

Akreditácia a činnosť orgánov certifikujúcich výrobky; TSÚ Piešťany


Certifikát Školenie je ukončené potvrdením o účasti.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať