Detail kurzu

Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií - získanie CCE bodov/ICF

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými.

Obsah kurzu

OBSAH KURZU:
        1. Vzťah klienta k sebe
 • zameranie pozornosti klienta na svoju osobu
 • prijatie samého seba
 • porozumenie svojim emóciám
 • uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny
 • praktický nácvik
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF

  2. Vzťah klienta k ostatným
 • uvedomenie si vzťahov
 • rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia
 • zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov
 • vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom
 • situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
 CCE body
 • absolvovaním kurzu získate CCE body, ktoré sa Vám zarátavajú do ďalšieho vzdelávania koučov, napr. pri žiadaní certifikácie ACC, PCC, MCC
 • získate spolu 12 CCE bodov /11,5 bodov – Core Competencies a 0,5 boda Resource Development/
 • získate certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE

Cieľová skupina

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i.

Certifikát Certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE + 12 CCE bodov = 11,5 bodov (Core Competencies) a 0,5 boda (Resource Development/

Kontaktná osoba

Power Coaching s.r.o.
+421 948 168 011
info@powercoaching.sk

Hodnotenie
Organizátor