Detail kurzu

Ako upratať dane vo firme - najdôležitejšie problémy z pohľadu daňového poradcu.

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý. Nemusíte nikam cestovať stačí si ráno o 9:00 hodine zapnúť svoj počítač Začíname 4.12.2019 živým vysielaním z prednáškovej sály v Banskej Bystrici.


Šetríme Váš čas. Školenie je možné sledovať cez živé vysielanie formou on-line priamo z prednáškovej sály. Nezáleží na tom, v ktorom meste sa školenie koná. Stačí, ak sa ráno o 9:00 hodine prihlásite do svojho konta a sledujete školenie tak, ako keby ste boli v prednáškovej sále, vrátane aktívnej diskusie s lektorom a možnosti zadávať otázky.

Súčasťou školenia je aj videozáznam, ktorý Vám automaticky vložíme do konta približne do 3 pracovných dní od uskutočnenia školenia.

Zakúpením školenia získavate aj prístup do systému poradenstva s lektormi na 30 kalendárnych dní.

Každý pracovný deň máte možnosť poradiť sa priamo s lektormi :

Ing. Vladimírom Ozimým, Júliou Pšenkovou, Ing. Bc, Janou Acsovou a Ing. Radoslav Hrbálom.V súkromných aplikáciách sa môžete obrátiť priamo na Ing. Vladimíra Ozimého, alebo v mzdovom poradenstve na Júliu Pšenkovú. Môžete tak priamo posielať lektorovi aj prípadné dokumenty, ktoré sú potrebné pri vyriešení vašej otázky. 

Obsah kurzu

 • Nehmotný majetok verzus licenčné poplatky ako služba – povinnosť zaplatenia pri nehmotnom majetku?
  • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní licencií z pohľadu DPH (dodanie služby a vznik daňovej povinnosti)
  • Nákup licenčných poplatkov zo zahraničia (tretie štáty a EÚ) – daňová povinnosť, právo na odpočet, uvedenie vo výkazoch DPH
  • Dodanie licenčných poplatkov do zahraničia (EÚ, tretie štáty) – daňová povinnosť, uvedenie vo výkazoch DPH
 • Majetok do 1 700 eur
  • Daňový a účtovný pohľad na majetok do 1 700 eur (vrátane účtovania)
 • Hmotný majetok
  • Zaradenie a odpisovanie hmotného majetku, právo prerušenia odpisovania
  • Prenájom a vplyv na uplatnenie odpisu u prenajímateľa a nájomcu
  • Ostatné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie odpisu ako daňového výdavku (paušalizácia, luxusné motorové vozidlo, rozsah využitia)
 • Zachytenie účtovného prípadu
  • Objektívna skutočnosť vzniku účtovného prípadu po uplynutí účtovného obdobia (zachytenie v účtovných knihách)
  • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Daňový dosah účtovania dobropisov a ťarchopisov v prípade objektívnych skutočností, ako aj v prípade opravy chýb minulých účtovných období (subjektívne pochybenie)
 • Opravy z pohľadu DPH
  • Oprava základu dane na strane vyhotoviteľa a príjemcu, uvedenie vo výkazoch (DP, SV, KV)
  • Opravná faktúra a dosahy zahrnovania chýb do výkazov DPH (dodatočné DP, KV, SV), kedy áno a kedy nie
 • Krádež, manko a škoda z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH
 • Účtovný pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Daňový pohľad na tvorbu, použitie a rozpustenie opravnej položky
 • Účtovný a daňový pohľad na odpis pohľadávky
 • Neplatenie pohľadávky, vyhotovenie dobropisu a pohľad DPH
 • Náležitosti účtovného dokladu, zachytenie účtovného prípadu na základe účtovného dokladu, vznik účtovného prípadu
 • Faktúra ako doklad na účely DPH (povinnosť vyhotovenia, náležitosti, lehoty, uchovávanie)
 • Nevyfakturované dodávky verzus rezervy na nevyfakturované dodávky
  • Čo je nevyfakturovaná dodávka, zachytenie v účtovníctve a daňový dosah nevyfakturovanej dodávky
  • Čo je rezerva, účtovný a daňový dosah tvorby, použitia, rozpustenia rezervy
 • Prepojenosť zachytenia účtovného prípadu a daňová uznateľnosť výdavku verzus zahrnutie zdaniteľného príjmu do základu dane

Cieľová skupina

Priebeh školenia :

V prípade ak sa rozhodnete sledovať školenie novou technológiou cez živé vysielanie formou on-line :

 Už od 8:00  si môžete vyskúšať svoj obraz, alebo v predstihu vytlačiť pracovný manuál, ktorý Vám automaticky vložíme deň pred konaním školenia.

     08:00 - 09:00 Prezentácia

    09:00 - 10:30 Školenie 

    10:30 - 10:45 Prestávka č. I

    10:45 - 12:30 Školenie

    12:30 - 13:00 Prestávka č. II

    13:00 - 14:00 Seminár

záverečná diskusia s lektorom na vaše otázniky
Certifikát OTVÁRAME CERTIFIKOVANÉ VZDELÁVANIE pre legislatívu platnú v rokoch 2019/2020, Účtovník expert, Daňový špecialista, Mzdový špecialista, Špecialista na podvojné účtovníctvo a účtovnú závierku právnických osôb Poznámka k cene

Získate navyše bonus - Mesačný prístup do systému poradenstva pod vedením Ing.Vladimíra Ozimého, Ing. Bc. Jany Acsovej a daňového poradcu Ing. Radoslava Hrbála, na mzdy a personalistiku je vám k dispozícii expertka na danú oblast pani Pšenková.

Kontaktná osoba


0918 780 129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor