Detail kurzu

GDPR prakticky - príručka pre zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi podľa GDPR

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Školenie predstavuje praktické cvičenia, tipy a návody na prácu s osobnými údajmi zozbierané zo skúseností našich audítorov v slovenských firmách.

Školenie v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek nariadenia GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vrátane usmernení WP29 a Úradu na ochranu osobných údajov.

EXTRA VÝHODA: Získate poznatky zo správnej praxe v oblasti spracúvania osobných údajov a usmernenia pre konkrétne situácie spracovania osobných údajov.

Obsah kurzu

Výklad minimálnych technických a organizačných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na spracovateľské činnosti spoločnosti, ktoré musí každý prevádzkovateľ prijať

Výklad činností v prípade podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov, zloženie reakčného tímu, kritérií pre posúdenie, postupy pre zapojenie externých subjektov, postupy oznamovania porušenia dozornému orgánu a dotknutým osobám

Praktické rady pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných zainteresovaných strán (akcionári, dodávatelia, zamestnanci dodávateľa, návštevy v objekte,..)

Výklad povinností, práv a zodpovedností zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi, najmä:

o   zásady pri listinnom spracúvaní OÚ,

o   zásady pri automatizovanom spracovaní OÚ,

o   ako sa správať voči kontrole,

o   zásady pri vedení záznamov o spracovateľských činnostiach,

o   zásady pri poskytovaní informácií dotknutým osobám,

o   zásady pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní si práv, zásady pri riadení dodávateľov – sprostredkovateľov


Cieľová skupina

Vedúcim zamestnancom a zamestnancom pracujúcim s osobnými údajmi.
Certifikát Po úspešnom absolvovaní školenia získate certifikát, ktorý je vydaný v zhode so Zákonom o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679). Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 903 580 019
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať