Detail kurzu

KURZ PERSONALISTIKY pre prax vo firme

DAZAP školenia, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je určený pre začínajúce pracovníčky personálneho oddelenia, pomocné personálne pracovníčky, mzdové účtovníčky, prípadne mzdové účtovníčky po dlhšej prestávke, pracovníčky pracujúce s podkladmi pre mzdové účtovníčky a personalistky …

Obsah kurzu

1. Pracovnoprávne vzťahy
* Predzmluvné vzťahy

 

2. Vznik, zmena, priebeh a skončenie pracovnoprávnych pomerov

* Pracovná zdravotná služba a lekárske prehliadky
– kto musí spolupracovať s PZS,
– vstupné, preventívne a výstupné lekárske prehliadky,
– každoročné povinnosti zamestnávateľa voči úradu verejného zdravotníctva,
– osobná a personálna zložka zamestnanca

* Pracovná zmluva
– ako uzatvoriť platný pracovný pomer,
– povinné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov,

* Pracovný pomer na dobu určitú

* Povinnosti voči inštitúciám pri vzniku PP a s tým súvisiace termíny

* Skončenie pracovného pomeru
– kedy hrozí neplatné skončenie pracovného pomeru,
– povinné náležitosti pri skončení PP

* Zákaz výpovede

* Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
– podstata a účel dohôd,
– rozdiel medzi jednotlivými typmi dohôd,
– spôsoby uzatvárania a ukončenia prác na dohody

* Povinnosti voči inštitúciám pri skončení PP a s tým súvisiace termíny

 

3. Pracovná disciplína
* Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
* Odpočinok a prestávky v práci
* Evidencia dochádzky
* Prekážky v práci a dovolenka = administratíva a povinnosti

Poznámka k cene

V cene školenia sú študijné materiály, pracovné pomôcky, občerstvenie a obed formou bagiet.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať