DAZAP školenia, s.r.o.

Spoločnosť DAZAP školenia, s.r.o. organizuje školenia pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať a obohacovať svoje vedomosti, či praktické skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní, odvodov, zákonníka práce, ochrany osobných údajov a ďalších zaujímavých tém.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín