Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT Bratislava

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov a ABT organizujeme v zmysle § 23 ods.(6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znp. v rozsahu 16 hodín. Bezpečnostný technik a ABT je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Obsah kurzu je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

AOP BT a ABT môžete u nás absolvovať kedykoľvek aj z pohodlia domova, či z práce dištančnou formou e-learningom. Podrobné info na https://www.besoft.sk/…prava-bt-abt.

Obsah kurzu

Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti BOZP a ochrany zdravia za posledných 5 rokov. BONUS: Účastníci dostanú USB s aktuálnymi predpismi.

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

bezpečnostní technici a našej autorizovaní bezpečnostní technici

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať