Detail kurzu

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB tréningu

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom kurzov Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení ich projektov spravidla priamo v ich pracovnom prostredí. V prípade potreby moderovať pracovné stretnutia vo firme s riešiteľským tímom projektu vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom. Podporiť efektívnosť a udržateľnosť implementácie Six Sigma vo firmách.

Obsah kurzu

Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC alebo jeho vybrané časti:

  1. Definovanie projektu: Identifikácia zákazníckych požiadaviek,po­rozumenie existujúcich procesov,ich vstupov, výstupov a výkonnosti.
  2. Meranie: Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom stave. Overenie spôsobilosti systému merania.
  3. Analýza: Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy. Identifikácia kľúčových príčin.
  4. Zlepšenie: Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin problémov.
  5. Riadenie: Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho,že riešenia budú nasadené permanentne. Príprava záverečnej prezentácie projektu.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean a Six Sigma.

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor