Detail kurzu

OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC (osobnostný profil + seminár)

ANTEA CONSULTING S.R.O.

Popis kurzu

Silné a slabé stránky
 • Poznanie silných a slabých stránok - základ osobnej aj tímovej produktivity a kľúč k rozvoju osobného potenciálu 
 • Ako ich spoznať a ako s nimi pracovať 
Osobnostná profilácia DISC 
 • Čo je metodológia DISC
 • Prínosy využitia pre zvýšenie výkonnosti zamestnancov, zlepšenie fungovania tímov, zefektívnenie komunikácie, riadenia ľudí, predaja atď.
 • Aký typ práce je vhodný pre jednotlivé profily
Základné osobnostné typy ľudí podľa profilácie DISC a ich špecifiká
 • Dominantný typ
 • Interaktívny, Influencer / spoločenský typ
 • Stabilný, sociálny / podporujúci typ
 • Konštruktívny / analytický typ
Analýza vlastných silných a slabých stránok – osobný DiSC profil
 • Identifikovanie vlastného profilu – kto som, ako najľahšie dosahujem ciele a výkony
 • Každý dostane a naštuduje si vlastnú analýzu DISC, ktorú si vypracuje online ešte pred seminárom
 • Analýza výsledkov – aké sú silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať
 • Odporúčania a diskusia ako rozvíjať vlastný potenciál
Ako odhadnúť profil iných ľudí
 • Ako rozpoznať profil iných – jeho silné a slabé stránky
 • Ako zlepšiť komunikáciu, vzťahy a porozumenie s inými – klientmi, kolegami, obchodnými partnermi, členmi tímu
Ako zostaviť správne fungujúci tím
 • Ako zostaviť správne fungujúci, motivovaný a výkonný tím
 • Ako maximálne využívať potenciál ľudí v rámci tímu
Praktické cvičenia
 • Praktické cvičenie v tíme
 • Závery a odporúčania

Obsah kurzu

 • Každý účastník bude mať vypracovaný svoj osobný profil pred seminárom, analýzu silných a slabých stránok a odporúčaní (cca. 15-20 strán)
 • Účastníci pochopia princíp osobnostnej profilácie a svoje silné a slabé stránky. Naučia sa s nimi pracovať na dennej báze na zvýšenie svojho osobného potenciálu a zlepšenie výkonnosti i komunikácie s inými
 • Účastníci sa naučia základy ako rozpoznať profily iných ľudí, prispôsobiť im komunikáciu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu
 • Na základe požiadavky je možné vypracovať aj DiSC tímovú analýzu alebo porovnávacie analýzy dvoch osôb alebo členov tímu, ktorá ponúkne odporúčania na zlepšenie vzájomného vzťahu, komunikácie a spolupráce medzi členmi tímu

ČO JE DISC- Model DISC popisuje silné a slabé stránky a správanie človeka a definuje, ako a prečo sa tak správa. Na základe tejto analýzy definuje odporúčania a možnosti rozvoja jednotlivcov aj tímov.- DiSC je účinným nástrojom na rozvinutie niekoľkých oblastí: 
 • využíva sa pri nábore zamestnancov, vedení, pri komunikácii aj predaji
 • pomáha ľuďom spoznať lepšie samých seba a rozvinúť tak svoj osobný potenciál a výkonnosť 
 • pomáha zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s ostatnými v pracovných aj v mimopracovných vzťahoch
 • pomáha zostaviť výkonný a motivovaný tím

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • vyšší a strední manažéri 
 • tím lídri
 • ostatní zamestnanci 
 • každý, kto chce zvýšiť svoj potenciál 
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu je bez DPH. Cena zahŕňa kurz + individuálny osobný DiSC profil v hodnote 98 Eur.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať