Marketing CIMA A (certifikovaný kurz)

Kurz organizuje spoločnosť: TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 1 570 €
Cena s 20% DPH 1 884 €
Poznámka k cene zľava pre klientov VKC & TCG, 1 440 € bez DPH, 1 728 € s DPH
Miesto konania kurzu VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 12 dní

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ilona Hegerová
tel: +421 2 682 86 574
fax: +421 2 68286574
e-mail: kurzy@intenziva.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

› špecialisti a novomenovaní manažéri marketingových a obchodných útvarov, › manažéri z rôznych oblastí súkromnej aj verejnej sféry, pre ktorých je orientácia v marketingu nevyhnutnou podmienkou úspešného postupu, › majitelia malých a stredných firiem, › absolventi SŠ alebo VŠ, ale bez špecializácie marketing a obchod.

Hlavný cieľ kurzu

› získate komplexné vedomosti z marketingu v overenom systéme vzdelávania, › zvýšite si kvalifikáciu v súlade s medzinárodnými štandardmi, › naučíte sa využívat hlavné metodické postupy a pracovné techniky v marketingu, › naučené postupy si prakticky precvičíte v simulovanej marketingovej hre, › kurz vám otvorí cestu ku kariérovému rastu a možnostiam získať alebo prehĺbiť kompetencie v oblasti marketingu, › osvojíte si odbornú terminológiu,získate nové kontakty, inšpiráciu.

Podrobný popis obsahovej náplne

1. sústredenie ● Úvod do marketingu ● Marketingové plánovanie ● Analýza makroprostredia ● Analýza trhu ● Analýza správania zákazníka ● Analýza priemyselného trhu

2. sústredenie ● Segmentácia a umiestňovanie ● Analýza konkurencie ● Vnútorná analýza ● Náklady a kalkulácie ● Základy finančnej analýzy ● Zhrnutie I.

3.súsrednie ● Marketingové stratégie ● Produktová a sortimentná politika ● Cenová politika ● Riadenie cien ● Distribučná politika ● Marketing obchodu a služieb

4. sústredenie ● Integrovaná komunikácia ● Reklama ● Politika predaja ● Interpersonálna komunikácia ● Marketingový výskum ● Aplikácia marketingového výskumu

5. sústredenie ● Marketingový model (hra) ● Aplikačné oblasti marketingu ● Zhrnutie II ● Záverečná prípadová štúdia

6. sústredenie Príprava na certifikáciu

Odkaz na www stránku www.intenziva.sk
Rokovací jazyk a tlmočenie český a slovenský jazyk
Lektor Českí a slovenskí lektori certifikovaní Českým inštitútom pre marketing CIMA

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1
Kontaktné údaje tel: 0915 725 884
e-mail: treningy@tcg.sk
web: http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Referencie AHOLD Retail Slovakia, k.s.
AREVA T&D. spol. s r.o.
BRVZ, s.r.o.
Cora Geo, s.r.o.
Dachser Slovakia, a.s.
General Factoring, a.s.
Faurecia Slovakia, s.r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Lenovo (Slovakia), s.r.o.
Metsä Tissue, a.s.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Rudos Ružomberok, s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Tatra Banka, a.s.
BTG Slovakia, a.s.
HSG Zander Slovakia, s.r.o.
Embraco Slovakia, s.r.o.
First Data Slovakia, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
ZKW Slovakia, s.r.o.
SIKA Slovensko, s.r.o.
Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Marketing obchodnej firmy

top 1. Vymáhanie pohľadávok po telefóne
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Sociálne médiá
Pricemania Academy
odporúčaný rozsah 1 deň
top 4. Affiliate marketing
Pricemania Academy
odporúčaný rozsah 1 deň
top 5. Presvedčivý predaj - techniky predaja
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.077s
design: widegrafik.