UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu 85101, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau, Ing.
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít. Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Podrobný popis obsahovej náplne

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov:

  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadĺženosti a ich interpretácia

Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy:

  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Definovanie ukazovateľov efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Stručná charakteristika vzťahov medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza)

Pracovný kapitál firmy:

  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash – flow
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz

Manažérsky reporting

  • Rôzne podoby manažérskej výsledovky
  • Hodnotenie bonity firmy
Odkaz na www stránku www.mentis.sk/ukazovatele_vykonnosti_m.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Power BI – Pre pokročilých
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Finančný controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 3. Excel a Power Query – Pokročilé spracovanie a príprava dát
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Financial Analysis
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 5. DAŇOVÁ PREVENCIA v príkladoch praxe
Centrum vzdelávania Sapience
odporúčaný rozsah 8 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.099s
design: widegrafik.