Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
7.2 - 8.2.2017
5.9 - 6.9.2017
21.11 - 22.11.2017
Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä pre žiadateľov o spôsobilosť v oblasti metrológie – zamestnancov, podnikateľov, ktorí budú vykonávať montáž určeného meradla.

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Legislatíva v metrológii
  • Legislatíva v metrológii určených meradiel
  • Základné a súvisiace predpisy pre elektromery a meracie transformátory
  • Definície a základné pojmy pre elektromery a meracie transformátory
  • Konštrukčné princípy a druhy skúšok elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Exkurzia v laboratóriu el. výkonu a práce. Praktická ukážka skúšok elektromerov
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Hanák, Ing. Slučiak, Ing. Gašparík, Ing. Godál, Ing. Schreier, CSc.,

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Elektrotechnika

top 1. Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §24 školenie …
Agentúra TERNO816 Lívia Tomovičová
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Elektrotechnik - §21, §22, §23 + aktualizácia
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Humenné
odporúčaný rozsah
Humenné
top 3. Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508…
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 hodiny
top 4. ŠKOLENIA ELEKTROTECHNIKOV - odborná príprava na §21, §22, §23 a…
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Trnava
top 5. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 66 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.111s
design: widegrafik.