Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
5.12 - 7.12.2017
Cena (neplatca DPH) 375 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 66 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
tel: +421 2 6094527
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Metrológovia- špecialisti pre elektrické veličiny, zamestnanci metrologických laboratórií, vedúci metrológovia a manažéri kvality metrologických laboratórií.

Hlavný cieľ kurzu

Účastník kurzu získa vedomosti o sústave elektrických veličín a ich jednotiek, o metódach merania elektrického napätia, prúdu a odporu, o kalibrácii meradiel týchto elektrických veličín a vyhodnocovaní meraní s výpočtom neistôt. Ďalej získa vedomosti o metrologickej terminológii a legislatíve a absolvuje laboratórne merania s praktickou kalibráciou meradiel elektrického napätia, prúdu a odporu. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel elektrického napätia, prúdu a odporu v akreditovanom metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel uvedených elektrických veličín v organizácii certifikovanej podľa STN EN ISO 9001:2009. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Základná terminológia v oblasti metrológie elektrických veličín; Primárne etalóny elektrického napätia a odporu
  • Právna úprava metrológie, metrologická kontrola určených meradiel, orgány štátnej správy, metrologický dozor a vzťahy k zahraničiu
  • Prostriedky a podmienky kalibrácie meradiel v oblasti elektrického odporu, metódy kalibrácie
  • Nadväznosť meradiel odporu a neistoty pri ich kalibrácii
  • Prostriedky a podmienky kalibrácie meradiel el. napätia a prúdu
  • Metódy kalibrácie meradiel v oblasti jednosmerného a striedavého nízkofrekvenčného el. napätia a prúdu
  • Vyhodnotenie a dokumentovanie kalibrácie, výpočet neistôt merania
  • Laboratórne merania po skupinách
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Godál.; Ing. Dressler, Ing.Gašparík, Ing. Hanák

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Elektrotechnika

top 1. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava
top 2. Elektrotechnik - §21, §22, §23 + aktualizácia
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Humenné
odporúčaný rozsah
Humenné
top 3. ŠKOLENIA ELEKTROTECHNIKOV - odborná príprava na §21, §22, §23 a…
YSC, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Trnava
top 4. Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508…
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.