Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 180 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vyrábajú, opravujú alebo montujú určené meradlá.

Hlavný cieľ kurzu

Odborné zvyšovanie vedomostí v oblasti merania.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Štruktúra metrológie v SR
  • Metrologická legislatíva (zákony č. 142/2000 Z. z. a č. 431/2004 Z. z. o metrológii, Nariadenie vlády č. 294/2005 o meradlách)
  • Základy všeobecnej metrológie a terminológia v oblasti metrológie prietoku
  • Rozdelenie, princípy a použitie meradiel prietoku a pretečeného množstva plynu
  • Podmienky montáže meradiel prietoku a pretečeného množstva plynov
  • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky, značky montážnika, platnosť meradiel
  • Zákon o energetike č. 656/2004 Z. z.. Význam merania zemného plynu a iných technických plynov
  • Prehliadka laboratórií prietoku plynu a praktická ukážka meraní na NE prietoku plynu
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Schreier, CSc.; Ing. Makovník, RNDr. Zámečník, Ing. Mazúr, Ing. Godál, RNDr. Krivošík

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Strojníctvo

top 1. Nastavovač CNC strojov - HUMENNÉ
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o.,…
odporúčaný rozsah
Humenné
top 2. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Nitriansky
top 3. Skúšanie váh pre opravárov
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 4. Nastavovač CNC strojov - STARÁ TURÁ
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., …
odporúčaný rozsah
Liptovský Mikuláš
top 5. Skúšanie magnetickou práškovou metódou MT2
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.054s
design: widegrafik.