Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
5.6 - 7.6.2018
Cena (neplatca DPH) 375 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 24 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený najmä metrológom – špecialistom pre meranie tlaku, pracovníkom metrologických laboratórií, vedúcim metrológom a manažérom kvality metrologických laboratórií.

Hlavný cieľ kurzu

Vzdelávací kurz s modulovou štruktúrou zameranou na: deformačné tlakomery, elektronické tlakomery, prevodníky tlaku, krvné tlakomery, piestové tlakomery, kvapalinové tlakomery a tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel Záujemca si môže v jednom termíne z časových dôvodov ľubovolne vybrať len 2–3 moduly. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel tlaku v metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel tlaku. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv

Podrobný popis obsahovej náplne

modul – Priamo ukazujúce tlakomery:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Charakteristika priamo ukazujúcich tlakomerov
 • Praktická kalibrácia priamo ukazujúcich tlakomerov
 • Meranie tlaku priamo ukazujúcimi tlakomermi

modul – Prevodníky tlaku:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie prevodníkov tlaku
 • Charakteristika prevodníkov tlaku
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Kalibrácia prevodníkov tlaku
 • Meranie tlaku pomocou prevodníkov tlaku
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

modul -Piestové tlakomery:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Charakteristika piestových tlakomerov
 • Kalibrácia piestových tlakomerov

modul – Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Charakteristika tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
 • Overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

modul – Tlakomery na neinvazívne meranie tlaku krvi – pre nemocnice:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Princípy spracovania nameraných údajov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Princípy merania tlaku krvi a konštrukcie tlakomerov na meranie tlaku krvi
 • Simulátory krvného tlaku
 • Overovanie krvného tlakomera
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Chytil,Ing. Godál, Ing. Vitko, RNDr. Fíra, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Strojníctvo

top 1. Medzinárodný zváračský technológ a inžinier
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 2. Čítanie technických výkresov a zváracích postupov
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (UT2)
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Požiadavky novelizovaných noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015…
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Považská Bystrica
top 5. Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Banskobystrický

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.106s
design: widegrafik.