Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 260 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 24 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora, alebo sa na túto funkciu pripravujú v skúšobných ako aj kalibračných laboratóriách, ktoré majú právnu subjektivitu alebo sú organizačnou súčasťou iného subjektu.

Hlavný cieľ kurzu

Naučiť účastníkov plánovať, pripraviť a vykonať interný audit, klasifikovať zistenia pri preverovaní systému manažérstva kvality, získať poznatky ako navrhovať a realizovať nápravné činnosti, vyhodnocovať ich účinnosť a vypracovávať záznamy a správy z interného auditu. Praktickým tréningom prispieť k pochopeniu a zvládnutiu vykonávania interných auditov systémov manažérstva kvality v laboratóriu. Písomným testom overiť ich nadobudnuté vedomosti.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Účel a význam interných auditov v akreditovanom laboratóriu. Normy a predpisy pre interné audity.
 • Druhy auditov kvality. Požiadavky na audítora
 • Plánovanie interných auditov, príprava na audit
 • Priebeh interného auditu, etapy, spôsob preverovania prvkov systému kvality
 • Dokumentácia na mieste, vedenie záznamov
 • Klasifikácia zistení z interného auditu
 • Prijímanie nápravných a preventívnych opatrení
 • Vypracovávanie správy z interného auditu
 • Individuálne riešenie modelovej situácie, prezentácia výsledkov riešení a zadanie modelovej situácie v skupinách
 • Význam a spôsoby verbálnej a neverbálnej komunikácie v procese auditu
 • Riešenie modelovej situácie v skupinách
 • Prezentácia výsledkov prác
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor Ing. Radič,Ing. Obernauer, Ing. Knorová, Ing. Karol Mikula,Ing. Bočanová , Ing. Hanková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

top 1. Workshop o zmenách v norme ISO 13485:2016
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Brno
top 2. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 3. Časový manažment (Timemanagement)
Artcomm, s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Žilina
top 4. Power BI – Pre pokročilých
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Kurz Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.079s
design: widegrafik.