Metrologické zabezpečenie meradiel

Kurz organizuje spoločnosť: Slovenský metrologický ústav

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 230 €
Poznámka k cene SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť
Miesto konania kurzu Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 13 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Palouová
tel: +421 2 6094527
mobil: +421 902 220721
e-mail: palouova@smu.gov.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

pre metrológov kalibračných a skúšobných laboratórií a ďalších zamestnancov, ktorí pracujú s meradlami

Hlavný cieľ kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy , splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Norma STN EN ISO/IEC 17025:2005 a jej vzťah k systému manažérstva kvality a meradlám.
  • Implementácia prvkov normy – Požiadavky na manažment
  • Požiadavky na kalibračné a skúšobné laboratóriá a na meradlá podľa normy ISO 10012
  • Metrologické zabezpečenie meradiel a ostatných zariadení kalibračného laboratória.
  • Implementácia prvkov normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 technické požiadavky
  • Neistoty a ich vzťah k výsledkom meraní
  • Neistoty v chémii – matematická štatistika a neistoty
  • Neistoty pri meraní – praktické príklady
  • Požiadavky SNAS týkajúce sa metrologického zabezpečenia
Odkaz na www stránku www.smu.sk/category/14/
Podmienky prijatia

stredoškolské vzdelanie

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina, v prípade potreby pre zahraničnú klientelu angličtina, ruština
Lektor doc. Ing. ĎURIŠ, PhD., Ing. Vyskočil, Ing. Knorová, RNDr. Fíra, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Slovenský metrologický ústav
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Karloveská 63, 842 55, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/60294527
e-mail: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Považská Bystrica
super 2. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
Piešťany
super 3. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 4. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Trenčianske Teplice
top 5. JESENNÁ ŠKOLA VÝROBNÝCH MAJSTROV
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 4 dni

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.069s
design: widegrafik.