US GAAP - seminár a workshop

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 340 €
Cena s 20% DPH 408 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár a workshop je určený pre účtovníkov, kontrolórov, finančných riaditeľov a ostatným, ktorí pracujú s US GAAP alebo sa na podobnú prácu pripravujú. Účastníci sú tiež bežne z radov audítorov, akademikov, poradcov a IT odborníkov.

Hlavný cieľ kurzu

Seminár a workshop predovšetkým zoznámi účastníkov s požiadavkami US GAAP. Počas školenia sa účastník nielen dozvie podrobné informácie o pravidlách US GAAP, ale predovšetkým ako ich aplikovať v praxi.

US GAAP NEKONČÍ: Po vydaní správy SEC v roku 2012 začalo byť jasné, že sa prechod USA na IFRS, plánovaný na rok 2014, trochu zdrží. Odvtedy postupne vyšlo najavo, že sa tento prechod odkladá na dobu neurčitú, a že sa možno nikdy nebude konať. Z toho vyplýva, že čo sa dokončia zostávajúce časti (predovšetkým nové pravidlá pre lízing), projekt konvergencie medzi IFRS a US GAAP sa zastaví. Technicky sa projekt už zastavil, pretože nové pravidlá IFRS pre finančné nástroje sa nebudú pridávať do US GAAP. Väčšina firiem na Slovensku používa US GAAP, pretože  sú členmi medzinárodnej skupiny. Tím však nezaniká povinnosť zohľadniť slovenské zákony. Toto dvojvládie však občas vedie ku konfliktom požiadaviek medzi matkou, interným auditom a US GAAP na jednej strane, úradmi, štatutárnymi auditórmi a zákonom na strane druhej. Napríklad, občas sa stáva, že audítori, obzvlášť tí externí, miesto aby zvolili výklad US GAAP, ktorý by prácu účtovníkov uľahčil, robili opak. V týchto situáciách sú dve možnosti. Audítorom vyhovieť, alebo obhájiť iný výklad. Počas seminára si účastníci preto môžu vyskúšať ako tvoriť, prezentovať, a obhájiť vlastný úsudok a výklad US GAAP. Vzhľadom k metodike výučby účastníci môžu čerpať nielen zo znalosti školiteľa, ale zároveň aj zo skúsenosti kolegov z iných firiem a odvetví.

METODIKA VÝUČBY: Výučba prebieha metodikou interaktívnej prednášky. Každá téma sa otvorí prehľadom zásad a všeobecných pravidiel US GAAP. Potom sa zameria na špecifické pravidlá, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrejmé. Počas seminára školiteľ kladie časté kontrolné otázky, čím zaručí, že sa seminár venuje len tým témam, ktoré sú pre účastníkov prínosné. Zároveň ponúka priestor pre diskusiu, kde sa konkrétna problematika môže prebrať nielen so školiteľom, ale aj s ostatnými účastníkmi. Počas týchto diskusií často vyjde najavo riešenie, ktoré fungovalo inde, alebo ktoré nikoho predtým nenapadlo. Samozrejme, pretože sa na každom seminári zíde iná skupina, žiadne dva semináre nie sú identické, ale o to sú zaujímavejšie.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • 1. deň: Úvod do problematiky US GAAP – rozpoznanie a prvky účtovníctva – oceňovanie a reálna hodnota – peniaze a krátkodobé investície – pôžičky a pohľadávky – časové rozlíšenie
  • 2. deň: zásoby (ocenenie, náklady na predaný tovar, základné postupy) – uznávanie výnosov pre prehľad nových štandardov (ASC 606) – hmotný majetok – nehmotný majetok – leasing – záväzky – vlastný kapitál – výsledovka.
  • WORKSHOP k prednášanej problematike: Hoci prvý deň býva interaktívny, druhý deň má voľnejší priebeh. Účastníci si sami môžu vybrať, či sa bude diskutovať o ďalších témach, napríklad lízing alebo finančné nástroje, alebo či sa vrátia k témam, ktoré sa prebrali stručne prvý deň len stručne, napríklad záväzky alebo výnosy, alebo či sa deň bude venovať príkladom a krátkym prípadovým štúdiám. Hoci ASC 606 nepredstavuje zďaleka takú veľkú zmenu oproti ASC 606 ako IFRS 15 oproti IAS 18, ďalšie dodatočná diskusie, vrátane príkladov, by bolo na mieste pre tých, ktorí sa chcú pripravovať dopredu (ASC 606 sa musia aplikovať od 15.12.2016, ale nesmie sa aplikovať skôr).

    POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na workshop druhý deň si so sebou prosím prineste notebooky (tablety) s MS Excel. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. ODPADY 2018 OD A PO Z – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PRIEMYSELNÉ ODPADY V…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Žilina 19.04.2018 a Košice 20.04.2018
super 2. Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 + 20 problémových ustanovení v…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice 25.4.2018 a Žilina 26.4.2018
super 3. ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA BOZP (možnosť prefinancovať cez…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Žilina
top 4. Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
sféra, a.s.
odporúčaný rozsah 2 dni
top 5. IFRS Akadémia 2018/2019
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 dní
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.068s
design: widegrafik.