Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2017

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Michalovce

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 35 €
Miesto konania kurzu Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce Hotel Družba, 07101, Michalovce

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Jarmila Kurdilová Mgr.
tel: +421 56 6883822
mobil: +421 902 930232
e-mail: avmi@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
Hlavný cieľ kurzu

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2016 a jej vplyv na : o sociálne poistenie, zdravotné poistenie, poistenie SZČO

Suma životného minima platná od 1.7.2017 a jej vplyv na : o výkon exekučných zrážok o daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok o výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )

Minimálna mzda na rok 2018 a jej vplyv na : o Zákonník práce o zákon o dani z príjmov a pod.

Školský/akademický rok 2017/2018 o dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice o daňový bonus – preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia o dohody o brigádnickej práci študentov – dokedy a s kým

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2017
Memorandum o úprave platových pomerov … o 2 % priznaných funkčných platov formou odmeny o možné postupy pri výpočte odmeny … zaokrúhľovanie o alikvotizácia, krátenie … nástup a skončenie pomeru v období
od 1.septembra do 31. decembra o koho sa týka a koho sa netýka Memorandum … starosta, hlavná
kontrolórka, poslanci, členovia komisií a pod.

Uchádzači o zamestnanie a dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru po 1.5.2017 o prvé skúsenosti z uplatňovania novely zákona č.5/2004 Zb. o výška maximálnej mesačnej odmeny, časové obmedzenie dohôd
Zdravotné a Sociálne poistenie o odvody pri práci na pracovnú zmluvu/dohodu počas materskej a rodičovskej dovolenky matky/otca o odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru o vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
Dôchodkové dávky o zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2018 o zmena vo valorizácii dôchodkov o predčasný dôchodok, minimálny dôchodok

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia po novele účinnej od 1.decembra 2017 o zúženie PZS zabezpečovanej zamestnávateľom voči zamestnancom
1. a 2. kategórie prác o zrušenie možnosti zabezpečiť PZS bezpečnostným technikom o zrušenie povinnej dokumentácie v rámci PZS u zamestnávateľa
zamestnancov 1. a 2. kategórie
Novela Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní o konečne !!!! o zmena podstaty nelegálneho zamestnávania v § 2 ods. 2 písm. b) o v súčasnosti sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj oneskorené
splnenie prihlasovacej povinnosti do Sociálnej poisťovne, ktoré bolo
zistené až dodatočným výkonom kontroly … ako to bude po novom ?
Zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahradí nový zákon a s ním nadobudne účinnost nové nariadenie GDPR
Úvodné informácie čo prináša táto zmena : o čo sa mení a čo zostáva ?  zodpovedná osoba, poučenie oprávnených osôb ?  bezpečnostný projekt, bezpečnostná dokumentácia ?  evidencia, oznámenie, osobitná registrácia IS ? … o magický termín 25.5.2018

 Pripravované zmeny v zákonoch :

  • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce
Lektor Ing. Pavol Kukučka

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Michalovce
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce
Kontaktné údaje tel: 0902 930 232
e-mail: avmi@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

vzdelávacia inštitúcia jazyková škola rekvalifikačné kurzy semináre

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Mzdové účtovníctvo

super 1. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2017+novinky v mzdovej učtárni od 1.1…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 2. Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. Ochrana osobných údajov
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
super 4. Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
top 5. ÚČTOVNÍK (jednoduché, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové…
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice - Západ

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.097s
design: widegrafik.