Verejné obstarávanie: Obstarávate potraviny? – nastali zmeny, vyhodnocujeme KVALITU, nie CENU

Kurz organizuje spoločnosť: OTIDEA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 85 €
Cena s 20% DPH 102 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed, ktorý môžete využiť v okolitých reštauráciách
Miesto konania kurzu Jedlíkova 7, 040 11, Kultúrno-spoločenské centrum, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Špeciálne pre vedúce školských jedálni, kompetentné osoby z mestských a obecných úradov.

Hlavný cieľ kurzu

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní.Účastníkovškolenia oboznámime s platnou legislatívou v roku 2016 pre obstarávanie potravín. Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky, ovocie a zeleninu (vytvoríme podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre potraviny).

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (ďalej len „MSN“), vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2016
  • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 168 zo 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie
  • Potravinový kódex Slovenskej republiky
  • Bezpečnosť a kvalita potravín
  • Biopotraviny
  • Sezónnosť potravín a jej výhody
  • Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín
  • Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia – vzorová dokumentácia

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Astrová 2/A, 821 01, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 00421 914124580
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť OTIDEA s.r.o. sa profiluje ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti verejného obstarávania. Pripravuje školenia podľa potrieb klientov. Školenia sú koncipované tak, aby sa rozoberal zákon o verejnom obstarávaní po jednotlivých častiach a precvičovali sa praktické príklady z praxe. Zaoberá sa kompletnou prípravou individuálnych školení v oblasti verejného obstarávania. Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje.

Referencie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
eustream, a.s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Železnice Slovenskej republiky
Ultima Ratio s.r.o.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Martin
EOS Innovazioni a.s.
Slovanet, a.s.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Air Products Slovakia s.r.o.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medtronic Slovakia s.r.o.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Slovenské elektrárne, a.s.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

top 1. Verejné obstarávanie - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Telegrafia, a.s. Košice
top 2. Verejné obstarávanie - Dodávatelia - Ako pripraviť úspešnú ponuku v…
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 3. Hygienické minimum - školenie VaV
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 hodín
Prešovský
top 5. Hospodárska korešpondencia pre pokročilých
KVT vzdelávanie s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.081s
design: widegrafik.