TRÉNING VŠÍMAVOSTI (MINDFULNESS)

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 20,83 €
Cena s 20% DPH 25 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:

 • čo vnímame zmyslami, aké myšlienky nás napadajú, emócie prežívame, ako vnímame svoje telo,
 • ako spolu všetky tieto prežívania súvisia,
 • aká je prítomnosť prepojenia so spomienkami na minulosť a predpovedaním budúcnosti.
Hlavný cieľ kurzu

Poskytnutie návodov ako naplno prežívať prítomnosť, zvládať pritom svoje emócie a zachovať si odstup od posudzujúcich myšlienok.

Podrobný popis obsahovej náplne
 1. Pozornosť a pracovná pamäť.
 2. Trénovanie pozornosti.
 3. Multitasking a kreativita.
 4. Efektívny odpočinok a znižovanie stresu.
 5. Workshop – výber najúčinnejších nástrojov, ktoré má veda k dispozícii s dôrazom na zážitkové učenie.
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/trening-vsimavosti-mindfulness/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Rozvoj osobnosti

super 1. Prezentačný deň
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice
top 2. ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - kombinovaná metóda (prezentačná a e…
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Ľudské zdroje - väčší vplyv na svoje okolie
Mirror Partners Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Bratislava
top 5. Jak vyrobit online kurz
Mgr. Tomáš Langer
odporúčaný rozsah 2 dni
Česko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.