Základné techniky riešenia problémov

Kurz organizuje spoločnosť: IPA Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 145 €
Cena s 20% DPH 174 €
Miesto konania kurzu IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 01001, Žilina

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Lendvayová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Stredný manažment (oblasť výroby, logistiky a kvality), projektoví manažéri, priemysloví inžinieri, vedúci pracovníci, majstri, team lídri

Hlavný cieľ kurzu
  • Uvedomenie si problému a detailný popis problému
  • Naučiť sa systematický postup riešenia problémov
  • Naučiť sa hľadať koreňové príčiny problémov
  • Precvičiť si systematický postup riešenia problémov na Vašom probléme
Podrobný popis obsahovej náplne

Čo je to problém, kedy problém vzniká, ako ho vidieť, hľadať Náhodný vs. systematický prístup k riešeniu problémov Proces a jeho problémy, ich vznik, ovplyvňujúce faktory, chyby procesu Detailný popis procesu IPO, KNE diagramom Zisťovanie vzťahu vstupov a výstupov procesu – matica príčin a účinku Zhodnotenie priority vplyvových faktorov na proces – Pareto diagram Hľadanie koreňovej príčiny rôznymi technikami – Ishikawa diagram, afinitný diagram, relačný diagram Hľadanie možností zlepšení – brainstorming Kritériá triedenia a hodnotenia zlepšení Zostavenie katalógu opatrení

Odkaz na www stránku www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/techniky-riesenia-problemov-basic1

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontaktné údaje tel: +421412399080
fax: +4210412399082
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Referencie IFE-CR
Embraco
Boge Elastmetall Slovakia
ZF Slovakia
ACO Industries
Kia Motors Slovakia
Tawesco
VÚHŽ
OMS
Greiner assistec
V-Podlahy
Ecco Slovakia
LKT
Fosfa

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 2. MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. Six Sigma Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Bratislava
top 4. DFMA – Design for manufacturing and assembly
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 5. Kurz k požiadavkam PPAP
DQS Slovakia, s. r. o.
odporúčaný rozsah 8 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.064s
design: widegrafik.