Počítačové zručnosti - evidovaní nezamestnaní možnosť preplatenia cez REPAS / evidencia žiadostí na Úrade práce najneskôr 14 dní pred termínom začiatku

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Martin

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 480 €
Poznámka k cene 120 vyučovacích hodín
Miesto konania kurzu Malá hora 3, 036 01, Martin

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 120 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Helena Bačiaková
mobil: 0910 114 330 , 0910 114 114
e-mail: avmt@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

všetci záujemcovia o zvýšenie počítačovej gramotnosti ;Evidovaní nezamestnaní si môžu kurz nechať preplatiť UPSVaR formou REPAS.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a praktické zručnosti na obsluhu a prácu s počítačom

Podrobný popis obsahovej náplne

Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti. Na trhu práce budú mať absolventi kurzu široké uplatnenie v celej škále administratívnych, ekonomických a personálnych činností vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Prostredníctvom Informačných technológií budú schopní participovať na správe vecí verejných, budú schopní ovládať nové formy práce, spolupracovať a komunikovať vo všetkých oblastiach ekonomiky a života spoločnosti a získavať pracovné príležitostí aj mimo územia SR

Odkaz na www stránku www.aveducation.sk/index.php?id=vypis_kurzu&pid=58&did=129&pob=17.
Podmienky prijatia

kurz otvárame pri minimálnom počte 6 účastníkov – preto sa informujte !!!!!!!! predpokladaný termín začiatku 18.7.2016

Typ a platnosť osvedčenia potvrdenie o absolvovaní
Školenie je rekvalifikácia áno
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Martin
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Malá Hora 3, 03601, Martin
Kontaktné údaje tel: 0910 114 330, 0905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie detí a dospelých

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Tabuľkové procesory

top 1. Excel štatistika a analýzy
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 2. Microsoft Excel - PowerPivot
KVT vzdelávanie s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
top 3. Excel programovanie VBA pre pokročilých
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Excel mierne pokročilý
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Excel databázové funkcie
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.120s
design: widegrafik.