ÚSPEŠNÝ MANAŽÉR – MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 350,83 €
Cena s 20% DPH 421 €
Miesto konania kurzu Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri rôznych úrovní riadenia.

Hlavný cieľ kurzu

Získať vybrané manažérske kompetencie podporujúce úspešný výkon manažérskej funkcie a rozvíjajúce schopnosti vlastného sebariadenia.

Podrobný popis obsahovej náplne

Modul 1: Ako sa stať vplyvným a úspešným manažérom

 • prioritné manažérske kompetencie manažéra a spôsoby ich rozvoja
 • zdroje moci manažéra ako zdroje jeho vplyvu na svoje okolie
 • štýly riadenia – aký používate a je situačne úspešný?
 • ste sieťovač? viete využívať sociálne siete vo svojej organizácii?

Modul 2: Organizácia práce manažéra

 • čo sú prioritné oblasti výkonu manažér?
 • dá sa stihnúť všetko, čo sa na Vás valí?
 • plánovanie práce a časový manažment manažéra
 • efektívne vedenie porád
 • aké informácie sú pre mňa prioritné?
 • ako ich získavam a odovzdávam?

Modul 3: Ako riadiť výkon útvaru, ktorý vediem a jeho zamestnancov

 • riadiaci cyklus výkonnosti – plánovanie, riadenie, hodnotenie a odmeňovanie
 • kaskádovanie cieľov – strategické ciele organizácie, ciele útvaru, ciele vedúceho útvaru, ciele zamestnancov
 • motivujúce a demotivujúce cieľové riadenie
 • formulácia výkonových očakávaní a štandardov výkonnosti
 • dávanie spätnej väzby na výkon
 • nástroje rozvoja výkonnosti zamestnancov

Modul 4: Manažér ako tímový hráč – ako úspešne viesť tím?

 • ako pochopiť a riadiť tímovú dynamiku
 • aký tím vediete? typy tímov a špecifické stránky ich vedenia
 • tímové roly – aktuálna alebo už prekonaná typológia
 • tímová komunikácia
 • tím ako učiaci sa spoločenský subjekt – ako riadiť učenie sa v tíme
 • motivovať jednotlivcov alebo motivovať tím?
 • umenie úspešnej motivácie tímu

Modul 5: Manažovanie zmeny – chlebík náš každodenný

 • čo je zmena – pozitíva a negatíva zmien
 • viete pochopiť a komunikovať potrebu zmeny?
 • ako motivovať ľudí pre podporu a zapájanie sa do zmeny
 • náklady na zmenu verzus prínosy zmeny
 • cyklus úspešného manažovania zmeny
 • aké sú riziká zmeny a ako ich minimalizovať
 • vyhodnocujete úspešnosť zmien a odmeňujete zamestnancov a prínos k úspechu zmeny?
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/uspesny-manazer-manazerske-zrucnosti/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné…
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 2. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 3. Riadenie procesu zmien v organizácii
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Vedenie výberových pohovorov
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava 1
top 5. Manažment zmeny
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.111s
design: widegrafik.