Lektorský kurz

Kurz organizuje spoločnosť: EDUCO – CONSULT s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 140,83 €
Cena s 20% DPH 169 €
Miesto konania kurzu Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Vlasta Faithová
tel: 041/5654673
mobil: 0903 340 456, 0904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

je určený záujemcom bez pedagogického vzdelania, ktorých súčasťou pracovnej náplne sú školenia pracovníkov v organizácii, ale najmä tým, ktorí chcú vykonávať vzdelávanie dospelých dodávateľským spôsobom.(technici BOZP, PO, inštruktori,…)

Hlavný cieľ kurzu

Kurz ,,Lektor" (100 hodín), prebieha formou priamej výuky v našej učebni v rozsahu 5 dní a zvyšok formou samoštúdia (nepriamej výuky). Získané osvedčenie je súčasťou žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie z NIP. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • základy a špecifiká vzdelávania dospelých
  • metódy a formy vzdelávania
  • diagnostika vo vzdelávaní dospelých
  • komunikácia vo vzdelávaní dospelých
  • technológie vo vzdelávaní dospelých
  • stanovenie obsahu a cieľov
  • osobnosť lektora
  • tréning – vystúpenia účastníkov kurzu a vyhodnotenie
Odkaz na www stránku www.educo-consult.sk
Lektor Kolektív lektorov

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť EDUCO – CONSULT s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 - 5654673
fax: 041 - 5654673
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Požiarna ochrana

super 1. KVALIFIKAČNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, 176 hod.
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 2. SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
odporúčaný rozsah 30 hodín
top 4. SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Aktualizačná odborná príprava technikov PO
BTS-PO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Prešov

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.094s
design: widegrafik.