Ipex IT, s.r.o.

Kurzy informačných technológií – kancelárske aplikácie, tímová spolupráca, projektové riadenie, počítačová grafika a CAD, databázové systémy, programovanie a vývojové systémy, operačné systémy a počítačové siete.

Kurzy organizujeme na objednávku u zákazníkov, vrátane nadväzujúcich konzultácií, poradenstva a ďalších služieb.

Zákazníkom ponúkame aj vývoj informačných systémov, databázových a iných programových aplikácií.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín