a_set, s.r.o.

Ponúkame komplexné, profesionálne a kvalitné HR riešenia v oblasti riadenia, rozvoja a spravovania ľudských zdrojov, budovania firemnej kultúry, identity a efektívnej komunikácie, optimalizácie procesov, tvorby a zavádzania personálnych nástrojov a systémov, riadenia projektov, budovania pracovných tímov, motivácie a riadeného rozvoja zamestnancov. Organizujeme otvorené vzdelávacie a rozvojové tréningy a semináre i uzavreté podľa potrieb zákazníka.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín