BOZPO, s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, poradenstvo v oblasti pracovnej zdravotnej služby a zdravotného dohľadu, civilnej ochrany a ochrany životného prostredia, vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a kurzy a školenia špeciálnych profesii, kurzy prvej pomoci, predaj osobných ochranných prostriedkov a požiarneho tovaru, servis požiarno-technických zariadení a pod.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín