Edutica s. r. o.

Edutica

facilitácia - komunikácia - vzdelávanie

Už viac ako 20 rokov sa prakticky zaoberáme facilitáciou, komunikáciou a manažmentom. Pomáhame organizáciám, tímom aj jednotlivcom so vzdelávaním, poradenstvom a mnohými zákazkovými službami.

Veríme, že ľudia v organizáciách môžu dosiahnuť svoj plný potenciál. Chceme, aby mohli ukázať svoje silné stránky, byť motivovaní, inovatívni a nezávislí. Na tento účel je dôležitá účinná spolupráca, ktorá závisí od spôsobu, akým medzi sebou komunikujú.

Preto sa zameriavame na facilitáciu – spôsob komunikácie k efektivite, porozumeniu a lepšej spolupráci.


V čom sme iní

Garantujeme, že nami dodávané služby vždy dosiahnu očakávaný cieľ a zároveň vás zabavia. Prinášame nové prístupy k vzdelávaniu a učíme to, s čím máme sami skúsenosti a čo naozaj funguje.

Kľúčovými princípmi sú pre nás zážitkové reflexívne učenie, interaktivita a partnerský prístup. Využívame veľké množstvo aktivít a reflexií a zásadne sa vyhýbame frontálnemu prednášaniu teórie bez jasného prenosu do praxe.

Naše hlavné témy

 • Komplexné facilitačné školenie

 • Komplexný základ pre uľahčenie

 • Uľahčenie online schôdzí

 • Uľahčenie účinných konzultácií

 • Grafické uľahčenie a prezentácia

 • Facilitácia pre lektorov

 • Asertivita pri vyjednávaní


Formáty vzdelávacích projektov


kurzy šité na mieru vašim potrebám

 • modulárne nadväzujúce kurzy

 • otvorené kurzy

 • individuálne konzultácie a koučing

 • jednodňové a dlhodobé projekty

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín