itlektor.eu

Kto sme?

Sme združenie lektorov z oblasti IT technológií, naším hlavným cieľom je zlepšovanie počítačovej gramotnosti na Slovensku.

Môžete sa u nás naučiť a zdokonaliť v oblasti informačných technológií a počítačovej gramotnosti.

Čo robíme, aké máme aktivity?

Publikujeme množstvo know-how článkov, manuálov a tvoríme vzdelávacie videá, na tému počítačovej gramotnosti z rôznych IT programov. Tieto videá a články sprístupňujeme pre všetkých.

Naše aktivity sú určené pre všetkých.

Naše ciele a poslanie
  • Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti počítačovej gramotnosti.
  • Podpora, rozvoj a propagácia technológií.
  • Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti technológií.
  • Podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti podnikateľského prostredia pre širokú verejnosť.
  • Podpora a rozvoj organizácie a zabezpečovania školení, doučovaní a kurzov.


Naše zásady
  • odbornosť
  • ľudský prístup
  • garancia spokojnosti

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín