PYROKOMPLEX S.R.O.

Základnou filozofiou spoločnosti PYROKOMPLEX s.r.o. je poskytovať komplexné služby v oblastiach ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), systému environmentálneho manažérstva (SEM), civilnej ochrany a ochrany obyvateľstva (CO) – t.j. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, zavedenie, údržbu až po následný záručný a pozáručný servis. Dôležitým prvkom zabezpečenia vysokej kvality je kontinuálna a objektívna kontrola nami poskytovaných služieb.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín