WinštitútKurzy organizuje spoločnosť Welko Team Slovakia s.r.o.

Záujemcom o naše kurzy výživy zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe. Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a neustále sa vzdelávajú vo svojej oblasti.

Poslaním, s ktorým sme zakladali teraz už Winštitút, je najmä naučiť bežných ľudí, laikov, ale aj odborníkov, ktorí sa už nechcú samostatne vzdelávať vo výžive, prečo je výživa dôležitá pre naše zdravie, dlhovekosť a plnohodnotný život.

Po piatich rokoch existencie a na základe feedbackov stoviek absolventov sme dospeli k presvedčeniu, že len vedieť o výžive nestačí. Mnohí z vás by totiž radi nami odovzdané posolstvo šírili ďalej, či už v rámci svojej profesie, alebo nezávisle od nej. Aj preto vás chceme naučiť, ako byť úspešní v napĺňaní vašich vízii a ako si plniť ciele v oblasti podnikania.

Winštitút, ako jediná inštitúcia na Slovensku s ponukou komplexného mimoškolského vzdelávania v preventívnej výžive, preto rozširuje svoje portfólio vzdelávacích aktivít o podporu podnikania.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín