PTK GROUP s.r.o.

PTK Group s.r.o. je slovenská súkromná vzdelávacia spoločnosť, ktorej tradícia siaha až do roku 1990. Zakladateľkou spoločnosti bola pani PhDr. Elvíra Chadimová známa svojim zanietením pre celoživotné vzdelávanie.

Svoje aktivity PTK Group rozvíja hlavne v Bratislave a Kežmarku. Partnermi spoločnosti sú mnohé vzdelávacie a profesijné inštitúcie na Slovensku, ako aj v Českej republike a okolitých krajinách. V súčasnosti je PTK Group profesionálna tréningová spoločnosť zameraná na komplexnosť osobnostného rozvoja ľudí.

Ponúkame komplexné služby v oblasti jazykového a profesijného vzdelávania, dizajnujeme rozvojové riešenia pre firmy a spoločnosti, ktoré sú výsledkom ich potrieb a v súlade s ich víziou a stratégiou.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín