Koruna Academy s. r. o.

Koruna Academy s.r.o bola založená z dôvodu vzdelávania a poradenstva pre mladých ľudí a má byť nástrojom lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou našich aktivít je vytvorenie a poskytovanie vzdelávacích programov, školení, kurzov ako aj zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti leteckej prepravy vyškolíme aj budúcich VIP palubných sprievodcov a postaráme sa o ich budúcu leteckú kariéru. 

Náš tím profesionálnych lektorov sa postará o zvyšovanie výkonnosti a osobnej spokojnosti klientov prostredníctvom tréningov v oblasti komunikácie zameraných na rozvoj osobnosti a odborného rastu. 

Poskytujeme firmám a jednotlivcom vzdelávanie, personálne poradenstvo, odborné semináre v oblasti strategického a bezpečnostného manažmentu, asertivity, komunikácie, etikety a biznis protokolu.

 Školíme vrcholných manažérov, obchodných riaditeľov, vedúcich pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na odbornom a osobnostnom sebarozvoji.

Poskytujeme osobné poradenstvo v oblasti:❖  strategického a krízového manažmentu,❖  psychologické poradenstvo v oblasti interpersonálnych vzťahov. Jednou z významných súčastí tréningov je aj školenie v otázkach etikety a biznis protokolu ako dôležitých komponentov firemnej identity.Venujeme sa personálnemu poradenstvu pre:❖  inštitúcie, ❖  obchodné firmy, ❖  súkromné vzdelávacie zariadenia Našou špecializáciou je výber vhodných kandidátov pre pozície v oblasti leteckého priemyslu. 

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín