acenter, s.r.o.

Naša spoločnosť acenter, s.r.o.sídli v Dunajskej Lužnej, pobočku máme aj v Rovinke. Na trhu sme 7 rokov so stále pribúdajúcim počtom klientov. Vyučujeme cudzie jazyky (anglický, nemecký, španielsky, taliansky) všetkých úrovní, tak deti ako aj dospelých študentov. Taktiež doučujeme slovenský jazyk a matamatiku základných a stredných škôl.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín