PPL Slovakia s.r.o.

Ponúkame pre Vás:

1. kurzy a konzultácie na rôzne témy človeka v práci: zvládanie záťaže, motivácia, osobnostné vlastnosti potrebné k úspechu, komunikácia, optimizmus a iné.

1. zamestnanecké prieskumy angažovanosti, spokojnosti, šťastia, motivácie, optimizmu, zvládania zamestnaneckého stresu.

1. poradenstvo pri tvorbe projektov, správ a intervencií v oblastiach manažmentu výkonnosti, talent manažmentu, angažovanosti, výberu a rozvoja pracovníkov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín