Agentúra vzdelávania, s.r.o.

Agentúra vzdelávania, s. r. o. vznikla 29. marca 2011 s cieľom spojiť vysokú kvalitu, profesionálny prístup a primeranú cenu. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávacie kurzy pre firmy a verejnosť. Okrem odborných kurzov sa špecializuje aj na úradné, či neúradné preklady a jazykové korektúry dokumentov. V rámci jazykového vzdelávania poskytuje všeobecné a odborné jazykové vzdelávanie zamerané na odbornú terminológiu zo špecifických oblastí ako financie, obchod, právo, marketing, medicína a farmácia, korešpondencia, prezentácie a manažment. Kvalifikovaní prekladatelia, ktorí s Agentúrou vzdelávania spolupracujú sú pripravení zabezpečiť profesionálne korektúry a odborné preklady z/do všetkých svetových jazykov. Okrem prekladov bežných dokumentov poskytuje Agentúra vzdelávania aj úradné preklady s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. CHRÁNENÁ DIELŇA Agentúra vzdelávania získala štatút Chránenej dielne 10. októbra 2011 za účelom vytvorenia pracovných príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím. Ponúka tak tiež možnosť využiť náhradné plnenie v oblasti vzdelávania a neúradných prekladov.