VYTFIT kurzy kreslenia, maľovania

Výtvarné relaxcentrum VytFit ponúka: Zážitkové kurzy kreslenia, maľovania pred dospelých, deti, páry, Kreatívne dielne v oblastiach kresba, maľba, grafika, iné médiá, úžitkové umenie, Kurzy prípravy na prijímacie skúšky SŠ, VŠ- design, architektúra, animovaná tvorba…,Teambu­ildingové akcie, eventy pre firemné kolektívy

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín