Actoris System, s.r.o.

Ťažiskové zameranie:

Vzdelávanie, základné a ďaľšie vzdelávanie podnikateľov, rekvalifikácia evidovaných nezamestnaných na NÚP OÚP, OSZČ a živnostníkov a MSP.

Komplexné školiteľské a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby, so zameraním na oblasť znižovania nezamestnanosti a pomoc začínajúcim súkromným podnikateľom a občanom, hľadajúcim zamestnanie u súkromných podnikateľských aktivít.

Rekvalifikačné kurzy, semináre, vedenie účtovníctva, podnikateľské plány, poradenstvo.

Vydavateľská činnosť, tvorba a vydávanie pedagogických a učebných materiálov v oblasti zamestnanosti, ekonomiky, účtovníctva, manažmentu a marketingu,